• FB stránka Philips Sonicare CZ & SK

Sledujte stopu svých návštěvníků

Webová analytika, neboli analýza provozu webové stránky, poskytuje informace, které můžete využít k lepšímu pochopení jak se návštěvníci propojují s vašimi stránkami a jakým způsobem můžete výrazně zvýšit poměr jejich přeměny na zákazníky.

Každé webové stránky musí mít obchodní cíle a definované úkoly. Když zákazníci pochopí tyto cíle, máte konverze. Jako vlastník webových stránek můžete použít různé metody měření a následně povzbudit návštěvníky ke koupi, přihlášení, registraci, doporučení, nebo splnění jiných cílů, které mohou být jak měřeny tak optimalizovány. Je to možné cestou tříděním informací webové analytiky až přímo k základům, což je efektivní metoda jak přeměňovat data na koruny. Obraťte se na svého WSI konzultanta a zjistěte jak sledovat “stopu zákazníka”.

Používejte data efektivně

On-line lze měřit téměř všechno: unikátní návštěvníci, kliknutí, angažovanost, klepy, otevřené kurzy, konverze, demografie, sílu značky a čas strávený, to je jen několik příkladů z mnoha dostupných ukazatelů. Obchodníci a živnostníci vítají reálný potenciál všech těchto informací – ale často se cítí zavaleni horami údajů nebo zahlceni technologií, která poskytuje jejich řešení.

Jak byste tedy měli zjistit co měřit? Zřídit data-centrické firemní kultury? Dát smysl všem těm datům, grafům a číslům, jež máte na dosah online slots ruky a pak je převést do akce? Měření napříč kanály (i offline)? Předpověď? Jak nejlépe zhodnotit svou webovou analytiku? Obraťte se na vašeho WSI konzultanta a zjistěte více.

Zaměřte odvětví i konkurenci

Webová analytika není jen o vás. Konkurenční údaje mohou poskytnout velmi přesné srovnání s vaší online konkurencí a vaším odvětvím. WSI může pomoci poskytnout data, která umožňují obsáhnout metriky jako například procentní podíl návštěvníků v daném odvětví na vašich stránkách, kampaně, které jsou spuštěny konkurenty a jak dobře fungují, srovnávací testy marketingu vyhledávání; konverzní poměry ve vašem odvětví a další.

Dostaňte se do mysli vašeho zákazníka a dosáhněte větších zisků

Můžete se dozvědět mnoho o tom kdo jsou vaši návštěvníci a jak jsou vzájemně propojeni s vašimi stránkami. Webová analytika vám může říci jak dorazili na vaše stránky – zda přišli přes vyhledávač, následovali odkaz na vaše stránky, kliknuli na vaši reklamu, či placený odkaz, nebo zadali adresu vašich webových stránek přímo do svého prohlížeče. Může vám říci jak dlouho zůstali na každé stránce, kam klikli, jaké stránky si prohlíželi stránky i stránku, kterou váš web opustili.

Jakmile budete rozumět chování návštěvníků, budete schopni identifikovat a odstranit překážky, které mohou zpomalit navigaci návštěvníka nebo mu zabránit v dokončení konverzního cíle. Výsledkem bude lepší zážitek návštěvníka, jež ho podpoří k více konver zím. Konzultant WSI může ukázat vědecký, logicky progresivní způsob jak vydělat více peněz on-line pomocí webové analytiky.